آزمایشگاههای کارشناسی ارشد گروه کشاورزی (اصلاح نباتات)

آزمایشگاههای گروه کشاورزی(کارشناسی ارشد گرایش اصلاح نباتات) در تاریخ 1/5/1385 در سوله 1200 متر مربعی توسط کارشناس آزمایشگاه (خانم پروین منوچهری) راه اندازی شده و تحت عنوان آزمایشگاههای ژنومیکس، کشت بافت گیاهی و سیتوژنتیک با مساحتی برابر 60 متر مربع و با ظرفیت 15 دانشجو ، واحدهای عملی ارائه شده را در حد امکانات و فضای موجود پوشش داده است.

با تأسیس دانشکده علوم پایه در تاریخ 1/12/1387 ، این آزمایشگاه به ساختمان جدید منتقل و با راه اندازی آزمایشگاه پروتئومیکس، این آزمایشگاهها در دو فضای90 و70 متر مربعی با گنجایش 15 دانشجو فعالیت خود را گسترش داد. با توجه به افزایش تعداد دانشجویان ارشد و با تخصیص این دو فضا تحت عنوانهای آزمایشگاههای ژنومیکس،کشت بافت گیاهی ، سیتوژنتیک ، پروتئومیکس و سیتولوژی، امکان افزایش وسایل و تجهیزات و بهبود شرایط برگزاری کلاس ها فراهم شده و سالانه به صورت تمام وقت در حال ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان واحد کرمانشاه و سایر واحدهای اطراف می باشد.

هدف

هدف از راه اندازی این آزمایشگاه، ایجاد فضای آموزشی- پژوهشی مناسب جهت برگزاری کلاسهای عملی دروس  سیتوژنتیک، کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات، سیتولوژی و کشت بافت گیاهی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و همچنین انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های دانشجویان مذکور می باشد.

امکانات

در این آزمایشگاه علاوه بر امکانات معمول آزمایشگاهی ازجمله  PHمتر، آون، انکوباتورهای معمولی و یخچالدار، اتوکلاو، انواع هودهای شیمیایی و لامینار، شیکر، ورتکس، ترازوهای دیجیتال آزمایشگاهی و غیره  دستگاههای مورد نیاز جهت استخراج و آنالیز DNAگیاهان مختلف، کشت انواع بافتهای گیاهی و همچنین استخراج و بررسی پروتئین های گیاهی  موجود می باشد.

آزمایشگاه ژنومیکس

دستگاههای مستقر در این آزمایشگاه عبارتند از:

1-سانتریفوژ یخچالدار

مارک : Hettich

 مدل : Mikro 200R

با دور 15000 rpm و قابلیت تنظیم دما 10  سانتیگراد جهت جداسازی فازهای مختلف مواد بکار می رود.

 

2- دستگاه الکتروفورز :Agagel  Mini  

مارک: Biometra   

از این دستگاه برای ساختن ژلها  حدود 8 سانتی متر و تفکیک DNA   بر روی آنها استفاده می شود.


3- دستگاه الکتروفورز: Agagel  maxi

مارک: Biometra

که برای ژلها با ابعادی حدود 18 سانتی متر کاربرد دارد .

 

4-دستگاه Documentation    Gel

مارک Vilber مدل E-BOX   vx2 که دارای دوربین با 104 مگاپیکسل و نرم افزار E-CAPT جهت آنالیز تصاویر بوده و در زمینه عکسبرداری از ژلها ساخته شده و باندهای آنها با استفاده از اشعه uv کاربرد دارد .

 

5-دستگاه PCR

 مارک Biorad:

 مدل:    i cycler

از این دستگاه با تنظیم پروفایل های دمایی خاص و برنامه های اختصاصی  جهت تکثیر  DNA های استخراج شده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

2-آزمایشگاه پروتئومیکس:

دستگاههای مستقر در این آزمایشگاه عبارتند از:

1-دستگاه  IPG Phor :

مارک GE  Healthcare :  

مدل :Ettan  IPG phor 3  

از این دستگاه  برای جداسازی بعد اول در الکتروفورز دو بعدی  مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه پروتئین ها را براساس PH و نقطه ایزوالکتریک آنها جداسازی می کند .

 

2-الکتروفورز عمودی

مارک:  Amersham  Biosciences

 مدل  SE600  Ruby :  

کاربرد: از این دستگاه جهت جداسازی پروتئین ها  و جدا سازی بعد دوم در الکتروفورز دو بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

3- دستگاه اسپکتروفتومتر

مارک :Nano  Vue plus   

با استفاده از این دستگاه می­ توان  جذب و عبور نور  در طول موجهای مختلف ، غلظت  DNA,RNA  ، پروتیئن ها و ... را اندازه گیری کرد. همچنین علاوه بر اینکه  این دستگاه ها به حجم بسیار کمی  نمونه نیاز دارد . (حدود 2 میکرولیتر ) توانایی رسم منحنی استاندارد  و محاسبه غلظت نهایی  مواد را دارد .

 

4- دستگاه Image  scanner III

 که جهت اسکن کردن تصاویر ژلهای پروتئین و انتقال آنها به کامپیوتر بکار می رود . این دستگاه با نرم افزار  Image Master   کار می کند و قابلیت اسکن همزمان دو ژل را نیز دارد.

 

 

فهرست پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های انجام یافته در آزمایشگاههای تحقیقاتی کارشناسی ارشد کشاورزی [PDF]