آزمايشگاه تحقيقاتی کشاورزی

 

 

آزمايشگاه تحقيقاتی کشاورزی در تاريخ 25/8/1388 طی حکمی از سوی معاونت پژوهشی به مساحت تقريبی 100 متر در محل سوله 1200 متری مجتمع دانشگاهی امام خمينی (ره) توسط دکتر محمد مهدی جوکار عضو هيأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات راه اندازی و در خردادماه 1389 توسط رياست عاليه دانشگاه جناب آقای دکتر جاسبی افتتاح گرديد.

 

هدف:

هدف از راه اندازی اين آزمايشگاه، فراهم نمودن بستری مناسب برای رشد و شکوفايی خلاقيت و پژوهش در دانشگاه به وسيلة ارج نهادن به پژوهش و پژوهشگر و همچنين عدم اختلال در امر پژوهش محققين (به دليل تداخل کلاس های درس دانشجويی در آزمايشگاه های آموزشی) می باشد. در اين راستا آزمايشگاه آمادگی ارائه خدمات به کليه اعضاء هيأت علمی، کارکنان و دانشجويان دانشگاه های مختلف را دارا می باشد.

 

امکانات:

اين آزمايشگاه علاوه بر داشتن امکانات متداول آزمايشگاهی همچون ترازو با دقت يک ده هزارم گرم، pH متر، آون، اتوکلاو، اينکوباتور، هود شيميايی، انواع هيتر-استيرر و ........ ، مجهز به:

الف) دستگاه کروماتوگرافی مايع با کارايی بالا (HPLC).

ب) دستگاه های مرتبط با مطالعات فيزيولوژيکی همچون دستگاه های سان اسکن، پورومتر (سنجش هدايت روزنه ای)، فلوئورو متر (سنجش فلوروسنس کلروفيل)، کلروفيل متر (سنجش ميزان کلروفيل)، سطح سنج برگ، استرس سنج، دستگاه اندازه گيری پتانسيل آب گياه و..... .

پ) کليه امکانات کشت بافت و سلول گياهی همچون هود آزمايشگاهی، محفظه رشد، اتوکلاو، شیکر و ...... می باشد.

 

 

مديريت آزمايشگاه:

آقای دکتر محمد مهدی جوکار.

عضو هيأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات.

پست الکترونيکی: mjowk@yahoo.co.uk

تلفن تماس: 09188393066

 

خلاصه شرح حال علمی:

  • مؤلف يک عنوان Book Chapter توسط انتشارات Global Science انگلستان.

  • دارای 8 عنوان مقاله علمی-پژوهشی ايندکس شده توسط موسسه ISI (8 عنوان مقاله ISI).

  • دارای 5 عنوان مقاله علمی-پژوهشی.

  • مؤلف يک عنوان کتاب و يک عنوان کتابچه.

  • چاپ 11 عنوان مقاله در مجلة Acta Horticulturae (نمایه شده در Scopus).

  • مؤلف 11 عنوان مقاله در مجلات علمی-تخصصی و علمی-عمومی داخلی.

  • 9 عنوان ارائه شفاهی مقاله و 12 عنوان پوستر مقاله ارائه شده در سمپوزيوم های خارجی.

 

فعاليت های پژوهشی صورت گرفته در آزمايشگاه تحقيقاتی:

از اهم فعاليتهای پژوهش صورت گرفته در اين آزمايشگاه توسط اعضاء هيأت علمی و دانشجويان می توان به بهينه کردن پروتوکول کاريوتايپينگ گل نرگس، بهينه کردن پروتوکول کشت بافت کاسنی، بهينه کردن پروتوکول کشت سلولی کاسنی و مطالعات فيزيولوژيکی پس از برداشت گياهان زينتی همچون گل های آلسترومريا، مريم و رز اشاره نمود.

 

طرح های پژوهشی در دست اجراء اعضاء هيأت علمی:

بررسی تأثير چند ترکيب بر روابط آبی و جمعيت ميکروبی محلول گلجای گل بريدنی آلسترومريا (Alstromeria sp.).

 

پايان نامه های دانشجويی اجرا شده در اين آزمايشگاه عباتند از:

1) ارزيابی دو روش حفاظت انجمادی ژرم پلاسم کاسنی از طريق انجماد کالوس و رأس شاخساره و بررسی ثبات ژنتيکی در گياهان حفاظت شده.

2) ارزيابی مقاومت به خشکی در لاين های گندم استفاده از کشت جنين.

3) بررسی درون شيشه ای تحمل به خشکی پينه چندين تودة مختلف ايرانی گياه کاسنی.

 

پايان نامه های دانشجويی در حال اجرا در اين آزمايشگاه عباتند از:

1) بررسی درون شیشه ای تحمل پینه گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis L. به تنش اسمزی و شوری.

2) بررسی تنوع ژنتیکی ماشک با استفاده از صفات مورفولوژیک، زراعی و نشانگرهای مولکولی.

3) ارزیابی برخی از ارقام سویا به تنش خشکی.

4) ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های پیشرفته گندم دوروم بر اساس شاخص های آگروفیزیولوژیک، مارکرهای مولکولی و تکنیک کشت بافت.

5) ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی لاین ها و ارقام گندم دوروم با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک و مارکرهای مولکولی.

 

طرح های پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان اجرا شده يا در حال اجرا در اين آزمايشگاه عباتند از:

1) تعیین نیاز سرمایی و بررسی تغييرات بيوشيميايی بذر زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum Boiss.) حين چينه سرمايی.

2) بررسی تأثير تنظيم کننده های مختلف رشد و ريزنمونه های مختلف بر کال زايی و باز زايی گياه بدرشبويه.

 

طرح های پژوهشی انجمن های علمی اجرا شده يا در در حال اجرا در اين آزمايشگاه عباتند از:

1) بررسی محتوای متابولیت های ثانویه در کشت تعلیقی سلولی گیاه کاسنی.

 

مراحل استفاده از فضا و امکانات آزمايشگاه:

جهت استفاده از آزمايشگاه تحقيقاتی کشاورزی،متقاضی بايستی يک نسخه ازپروپوزال تحقيق به همراه فرم های درخواست (فرم شماره 1) ، مجوز استفاده (فرم شماره 2 و فرم شماره 3) و تعهد (فرم شماره 4) تحويل مديريت آزمايشگاه دهد تا پس از طی مراحل اداری، کليد آزمايشگاه تحويل مجری گرديده و به وی و همکاران مجوز ورود به آزمايشگاه داده شود.

دانشجویان کارشناسی ارشد جهت انجام پژوهش پایان نامه خویش ارائه فرم شماره 5 و فرم شماره 6 (معرفی نامه و تعهد نامه نامه جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد از امکانات آزمایشگاه تحقیقاتی کشاورزی) کفایت می نماید.

اعضاء محترم هيأت علمی (با توجه به هماهنگی های صورت گرفته) نیازی به تکمیل فرم های ذکر شده جهت استفاده از فضا و امکانات آزمايشگاه برای خویش ندارند. لیکن برای همکاران باید فرم های مجوز استفاده (فرم شماره 3) و تعهد (فرم شماره 4) تکمیل گردد.