دانلود فایل PDF

فهرست دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

ردیف

نام آزمایشگاه

نام دستگاه

تست

قیمت نمونه(ریال)

1

کشت بافت

شیکر انکوباتور

جداسازی مواد

دقیقه ای 20000

2

کشت بافت

یخچال فریزر 40-

نگهداری مواد

روزی 200000

3

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

دستگاه خشک کن گیاهی

خشک کردن گیاهان

روزی 150000

4

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

ژرمیناتور 200 لیتری

نگهداری و رشد بذور

روزی 1500000

5

آزمایشگاه فیزیولوزی گیاهی

اندازه گیری سطح برگ

اندازه گیری سطح برگ

نمونه ای 200000

6

متابولیت های ثانویه

pcr

تجزیه و شناسایی

هر بار گذاری 500000

7

متابولیت های ثانویه

hpcl

تجزیه و شناسایی

نمونه ای 1200000

8

آنالیز متابولیت ها

Gcmas

تجزیه و شناسایی

نمونه ای1500000

9

تحقیقاتی تجزیه

پتانسیو استات و گالوانواستات

اندازه گیری کلیه عناصر و ترکیبات الکترواکتیو

نمونه ای 500000

10

تحقیقاتی تجزیه

پلاروگراف

اندازه گیری کلیه عناصر و ترکیبات الکترواکتیو

نمونه ای 500000

11

تحقیقاتی تجزیه

کوره الکتریکی تا 1200 درجه

حرارت دادن نمونه

هر ساعت 350000

12

تحقیقاتی تجزیه

HPLC

جداسازی و اندازه گیری ترکیبات آلی

دقیقه ای 700000

13

تکنولوژی مواد غذایی

پلاریمتر دیجیتال

اندازه گیری چرخش نوری و ضریب شکست 

نمونه ای 50000

14

تکنولوژی مواد غذایی

کوره الکتریکی

خشک کردن و خاکستر کردن نمونه ها

نمونه ای 350000

15

تکنولوژی مواد غذایی

سانتریفوژ

دو فاز کردن و جدا سازی   اجزای مخلوط

دقیقه ای 20000

16

دکتری مهندسی­ شیمی

کاتاتست

کاتالیست جامد و سنسورها

در شرایط نرمال هر نمونه 000/500 ریال و در سایر شرایط با توجه به نوع تست تعیین می گردد.

17

دکتری مهندسی شیمی

تنسیومتر لاودا

کشش سطحی و دانسیته مایعات

000/250

18

دکتری مهندسی شیمی

گاز کروماتوگراف

شناسایی اجزاء یک ترکیب و آنالیز

000/400

19

دکتری مهندسی شیمی

گاز کروماتوگراف

شناسایی اجزاء یک ترکیب و آنالیز

000/400

20

دامپزشکی

الایزا ریدر

خوانش گر - قرائت نتایج تست الایزا

000/150

21

میکروب شناسی

اتوکلاو  25 لیتری

استریلزاسیون با حرارت مرطوب(پروژه)

200000  هرساعت

22

ویروس شنلسی

انکوباتور 55 لیتری

انتروباکتریاسه

200000  هرنمونه

23

انگل شناسی

آون  55 لیتری

آزمون رطوبت

100000  هر نمونه

24

میکرب شناسی

ترازوی دیجیتالی  

تعیین وزن دقیق مواد  با دقت0001/

50000   هر نمونه

25

بیوشیمی

سانتریفوژ     4000دور

آزمایش تهیه سرم و پلاسمای خون

100000  هرنمونه

26

بیوشیمی

سانتریفوز    6000 دور

آ اندازه گیری چربی و محصولات لبنی

200000  هر نمونه

27

هماتولوژی

الایزا ریدر

انجام تستهای بیوشیمیایی

250000   هر نمونه

28

بیوشیمی

اسپکتروفتومتر

طیف سنجی نوری

500000  هرنمونه

29

ویروس شناسی

انکوباتور شیکردار

گرمخانه وایجادمحیط مناسب برای رشد باکتریها

100000  هرنمونه

30

میکری شناسی

بن ماری   15 لیتری

ایجاد محیط گرمایی  مناسب برای محلولها

25000 هر نمونه

31

بیوشیمی

کوره الکتریکی 5 لیتری

آزمایشات مربوط به تغذیه و اندازه گیری خاکستر

300000   هرنمونه

32

بیوشیمی

PHمتر

اندازه گیری  PHمحلولها و بافرها

100000   هر نمونه

33

میکروب شناسی

استریومیکروسکوپ

عکسبرداری  یا فیلم برداری

50000    هز نمونه

34

ژنومیکس

ترازو دیجیتال

کشت بافت و مارکر

10000

35

ژنومیکس

PH  متر دیجیتال

کشت بافت و مارکر

30000

36

ژنومیکس

بن ماری

کشت بافت و مارکر

100000

37

ژنومیکس

آون انکوباتور ساده

کشت بافت

50000

38

ژنومیکس

انکو باتور یخچالدار

کشت بافت

100000

39

ژنومیکس

اتوکلاو

کشت بافت و مارکر

200000

40

ژنومیکس

هود لامینار

کشت بافت

150000

41

ژنومیکس

ژرمیناتور(اطاق رشد)

کشت بافت

200000

42

ژنومیکس

سانتریفیوژ یخچالدار

مارکرهای مولکولی

100000

43

ژنومیکس

PCR

مارکرهای مولکولی

300000

44

ژنومیکس

الکترو فورز افقی

مارکرهای مولکولی

100000

45

ژنومیکس

ژل داکیومنت

مارکرهای مولکولی

100000

46

پروتو میکس

اسکنر (  scanner )

اسکن ژل

20000

47

پروتو میکس

الکتروفورزعمودی

جدا سازی پروتعین

200000

48

پروتو میکس

نانودراپ (nanodrop)

جذب و عبور نور

200000

49

پروتو میکس

IPG Phor

جدا سازی در الکتروفورز

150000

50

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

کلروفیل متر

-قابلیت رسم نمودار و نمایش در صفحه LCD تا 30 اندازه گیری- -اندازه گیری میزان نیتروژن برگ و خاک بطور غیر مستقیم

روزی: 300،000

51

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

کروماتوگرافی مایع با فشار بالا

Manager Module  دارای دو قسمت است:

a. Degasser:،گازهای درون حلال ها را خارج می کند .

b. LPG module سیستم گرادیان (Gradient) چهار حلاله می باشد.- - دتکتور ضریب شکست نور (RI)

- دتکتور DAD-UV،- Solvent Mixer- Jetstream Oven (Column thermostat)

جداسازی هرنمونه به ازای تزریق درستون: 700،000

52

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

شیکرانکوباتوریخچالدار

مجهز به سیستم خنک کننده تا5درجه سانتیگراد- سرعت قابل تنظیم  60-5 دامنه دمایی -1000ml*6, 500ml*9,  250ml*12 ظرفیت-حداقل30تا200دور در دقیقه  محدوده چرخش - شعاع حرکتی 20تا 30(حداقل)دارای Spring rack, plat, carrier

روزی: 200،000

53

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

شیکرروتاری

­­­­­قابلیت تنظیم زمان

روزی: 100،000

54

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

فلوئورومتر

Saturation intensity:600- 6000 μmols set from 10% to 100%-Saturation light source:Array of red LEDs 660   nm.Modulated light source:Red 0.2 to 1.0 μmols.Detection method:Pulse modulated.Detector and Filter:Pin photodiode with 700-750 nm band pass filter Test duration:0.1 seconds to 1.5 seconds.

روزی: 400،000

55

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

فلوئورومتر

more sensitive detector of stress than FV/FM, but it does not measure plant efficiency.  FO:Minimum fluorescence.              FM:Maximal fluorescence.     FV:Variable fluorescence. FMS (or FM'):              Maximal fluorescence with actinic illumination.

روزی: 400،000

56

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

اندازه گیری فتوسنتز

Weighing just 2kg, the LCi-SD is smallest, lightest and most compact portable photosynthesis measurement system ever.

روزی: 700،000

57

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

اندازه گیری تشعشع در کانوپی گیاهی

Active area 1m x 13mm wide, sensor spacing 15.6mm

Spectral response 400 - 700 nm (PAR)

Measurement time 120 ms

Maximum reading 2500 mol.m-2.s-1

Resolution 0.3 mol.m-2.s-1

Linearity better than 1%

Accuracy  10%

روزی: 800،000

58

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

اندازه گیری پتانسیل آب گیاه

Weight: 31.00 lbs. Dimensions: 21X17X15 inches

روزی: 300،000

59

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

اندازه گیری هدایت روزنه ای

ACCURACY         10% of measurement        CONDUCTANCE RANGE 0 to 1000       mol m-2s-1             OPERATING ENVIRONMENT 5 to 40°C, 0 to 100% RH, with desiccant chamber  POWER                 Four "AA" batteries

MEASUREMENT UNITS    mmol m-2s-1, m2/s mol-1, s/m        DATA STORAGE 4095 measurements in flash memory

روزی: 300،000

60

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

ژرمیناتور

حجم 400لیتر قابلیت تنظیم رطوبت،نور و دما بطور 24 ساعته

روزی: 100،000

61

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

فریزر 80-

Programmable temperature range: -45°C to -90°C         Direct and fast freezing with cooling coils entirely situated inside the chamber Independent compartments with insulated doors Full traceability by keeping the operating parameters digitally and graphically in the memory Internal memory for 10 years data Colour changing error Programmable temperature alarm range: Set point +5°C to 25°C

روزی: 50،000

62

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

ژرمیناتور

Temperature range 0 °C to 70 °C (without illumination) 2 variable positioned illumination cassettes with 5 daylight illumination tubes,               MP controller with 2 programs with 10 sections each, alternatively switchable to 1 program with 20 sections  . Digital temperature setting with an accuracy of a tenth of a degree  Adjustable ramp functions via program editor Adjustable fan speed

روزی: 150،000

63

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

طیف سنج

Optical system:

Double-beam spectrophotometer, PC controlled

Optical slit width        0.5, 1, 2, and 4 nm  Wavelength range        190-1100nm            Toluene / hexan resolution        > 1.6

نمونه(هربار):200،000

64

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

طیف سنج

دارای 4 چاهک و کالیبراسیون دستی

ساعتی: 50،000

65

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

یخ ساز

دمای آب:5تا 40

دمای هوا: 10تا40

فشار آب: 1تا5 بار

ساعتی: 50،000

66

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ یخچالدار

max. Speed: 30000 rpm
max. RCF: 65395 xg
max. Volume: 6 x 250 ml
Speed range: 200 - 30000 rpm
Temperaturbereich: -20°C bis 40°C
Running time: 59 min 50 s / 10 s

هر دقیقه: 30،000

67

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ

max. Speed: 15000 min-1
 max. RCF: 21379 xg
 max. Volume: 44 x 1,5 ml
Speed range: 200 - 15 000 min-1
Running time: 59 min 50 s / 10 s Steps,

هر دقیقه: 25،000

68

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ

Maximum speed: 14,000 rpm
 Maximum volume: 18 x 1.5/2.0 ml
 Maximum RCF: 15,994 x g
 Maximum noise level: 57 dBA

هر ساعت: 150،000

69

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ

Maximum speed: 14,000 rpm
 Maximum volume: 18 x 1.5/2.0 ml
 Maximum RCF: 15,994 x g
 Admiss. density: 1.2 kg/dm3

هر ساعت: 150،000

70

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

پی سی آر

Power Supply 115 V, 50-60 Hz                           Power Consumption (max.)      600 W            CE-marked       Yes  Auto restart function                 Yes          Operating Conditions     Temperature Range                 15°C to 35°C  Humidity         70% humidity

هر نمونه: 200،000

71

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

الکتروفورز

max. Voltage [V]    400

max. Current [mA]   1000

max. Power [W]      200

یک واکنش(با انجام رنگ آمیزی و عکسبرداری ژل):200،000

یک ساعت (بدون انجام رنگ آمیزی و عکسبرداری ژل و بدون هزینه مواد و پرسنلی):100،000

72

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

 ریل تایم پی سی آر

Sensitivity                        1 nM FAMTM in minimal 30 µl sample volume     Read-out time                 6 seconds for 96 wells independent of the number of dyes to be measured               Block capacity              96 wells for 96 well microplates,8 well strips or individual tubes    Sample volume  10 – 60 µl

هر بار گذاری: 800،000

73

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

کروماتوگرافی گازی سریع

به ضمیمه:Gland Brezza:                                             : Air Comp

Ni Gen Gc

HyGen200

هر تزریق: 500،000

74

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

میکروپلیت ریدر

Flexibility of monochromator based absorbance with high performance filterbased

fluorescence/luminescence

- Low volume (2 μL) nucleic acid and protein

4-Zone™ incubator design to 50 °C with condensation control

- Advanced shaking profiles including linear and orbital

- Compatible with BioStack and 3rd party automation

- Cold room (4 °C or 10 °C) compatible

هر بار گذاری: 200،000

75

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

حمام مافوق صوت

داراي تايمر 2 تا 22 دقيقه با فواصل 4 دقيقه و كنترلر هيتر 20 تا 70 درجه سانتي گراد با فواصل 10 درجه

ساعتی: 100،000

76

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

ژرمیناتور با 16 چمبر 100 لیتری

دارای 16 چمبر100 لیتری با قابلیت کنترل دقیق و جداگانه نور،دما،رطوبت و زمان برای هر کدام از چمبرها.دارای 10برنامه قابل تنظیم برای زمان.

برای هر چمبر، در هر روز : 20،000

77

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

خشک کن مخصوص گیاهان دارویی

دارای فن تخلیه رطوبت،سیتم کنترل قابل برنامه ریزی برای دما رطوبت زمان،ابعاد مفید داخلی 65.70.120

روزی: 150،000

78

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

اتوکلاو  به ترتیب 25لیتری،55لیتری،

75لیتری

دارای تایمر دیجیتال، محدوه دما 135-0 درجه سانتیگراد.

ساعتی: 20،000

ساعتی:40،000

ساعتی:60،000